Mi a kooperatív képzés?

Ha a kooperatív képzést választod, tanulmányaid első része ugyanúgy zajlik majd, mint a hagyományos rendszerben tanulóké. A hatodik féléved után lehetőséged nyílik egy vállalatnál egy vagy két gyakorlati félévet tölteni. Hogy pontosan mennyit, az rajtad múlik. A kooperatív képzés során heti négy napon át dolgozol a cégnél, egy napon keresztül pedig elméleti képzésen veszel részt, ahol a szakdolgozatod megírásához is támogatást kapsz. Ebben az időszakban ugyanúgy hallgatói jogviszonyban maradsz, mint előtte, tehát élvezheted ennek minden előnyét. Ráadásul az egyetemtől ösztöndíjat is kapsz. Sőt! Ezzel a lehetőséggel belekóstolhatsz a munka világába, még azelőtt, hogy elhagynád az iskolapadot. A kooperatív képzésre tekinthetsz úgy, mint középútra a hagyományos és a duális képzés között.

Jelentkezés kooperatív képzésre

A kooperatív képzés az Egyetem nappali alap vagy mesterképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati rész, amelyben az Egyetem és a partner vállalatok együttműködnek annak érdekében, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Amennyiben kooperatív képzést szeretnél választani, az alábbi feltételeknek kell megfelelni.

A felvétel kritériumai

A kooperatív alapképzésünkben a legalább 120 kreditet,  mesterképzésünkben legalább 30 kreditet szerzett hallgatóink vehetnek részt.

 • a jelentkezés feltételeit a szakok kooperatív tantervei tartalmazzák,
 • a felvételt egyéni elbírálás alapján a kari oktatási dékánhelyettes engedélyezi,
 •  az engedély megadásánál figyelembe kell venni a kooperáló partner véleményét is,
 • a kooperatív képzés a 6. félév sikeres lezárása után kezdhető meg a következő 7. és/vagy 8. félévben.

A kooperatív képzés tartalma

A képzés során a hallgatóink a cégnél kooperatív hallgatóként dolgoznak, munkájuk feltételeit megállapodásban rögzíthetik, de a képzés ideje alatt egyetemmel továbbra is hallgatói jogviszonyban maradnak.

 • A kooperatív képzés folyamán hallgatóink az egyetemtől ösztöndíjat kapnak.
 • Az egyetem a két félév során egy félévnyi kooperatív oktatási blokkot biztosít a hallgató számára, amely a hét egy napján (hétfőn vagy pénteken) kerül lebonyolításra. A kooperatív blokk tantárgyai vizsgakötelesek.
 • Az egyetem konzulenst biztosít a szakdolgozathoz
 • Az oklevelet betétlap egészíti ki, amely igazolja az elvégzett gyakorlatot.
 • A 10 hónapos képzés szeptember elejétől a következő év június végéig tart.

Az ösztöndíjas kooperatív képzés tantárgyainak és azok szakmai tartalmának kialakításakor az egyetemi figyelembe veszi a cégek igényeit, javaslatát.

A kooperatív képzés időtartama

A kooperatív képzést a karok szervezik, modulja a nappali tanterv kiegészítő része, amely egy vagy két félév. (időtartama a nyári szünet idejére a felek megállapodása szerint meghosszabbítható).

 • A kooperatív képzés a 7. és/vagy 8. félévben zajlik, amelynek során a hallgató a képzést támogató cégnél szakmai gyakorlatot, valamint az egyetemen speciális elméleti ismereteket szerez és elkészíti a szakdolgozatát a cég és az egyetem szakembereinek irányításával.
 • A képzés 5 vagy 10 hónap időtartamú (a félévekhez igazodik),

amely közben a hét négy napján a hallgatók teljes munkaidőben gyakorlatot végeznek.

Kérdések és válaszok a kooperatív képzésről

Mi a kooperatív képzés?

Államilag nem szabályozott, együttműködés során létrejövő, gyarkolatorientált képzés, amely öszöndíjjal honorált, párhuzamosan a meglévő ösztöndíjaddal is.
Az egyetem és a partner cégek széleskörű elméleti és gyakorlati oktatásra egyaránt kiterjedő, írásos megállapodás alapján megszervezett, a cég által preferált kompetenciák feljesztésén alapuló gyarkolatszerzési lehetőség.

Milyen előnyei vannak a kooperatív képzésnek?

A kooperatív képzés lehetőséget nyújt egy, a duális képzésnél rövidebb szakmai gyakorlat megszerzésére, amelynek során segítséget kaphatsz a diplomamunkád elkészítéséhez, valamint szakterületeden dolgozhatsz. Amennyiben több időd szeretnél tanulással tölteni, de azért a hagyományos képzéshet képest szeretnél szakmai előnyre szert tenni és pár hónapos gyarkolatot szerezni, ezt a képzési formát válaszd. Ha szimpatikus vagy a partnercégnek, diploma megszerzését követően álláslehetőséget kaphatsz.

Mi a különbség a duális és a kooperatív képzés között?

A duális képzés: részletesen kidolgozott, államilag szabályozott, minőség szempontjából ellenőrzött, komplett, a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó gyakorlat-orientált képzés, amely közben munkaszerződést és fizetést is kapsz. A képzéssel párhuzamosan, a teljes képzési idő alatt szerzel szakmai tapasztalatot szakterületeden, amellyel olyan előnyre teszel szert a munkaerőpiacon, amelyre a hagyományos és a kooperatív képzésben nincsen lehetőség.

A kooperatív képzés: lazább, az intézmény által szabályozott, elméleti és gyakorlati képzésben történő, együttműködési megállapodás kereteiben lévő lehetőség. Itt minden egyes megállapodás a cég és az intézmény között egyedi. Így a minőség és a tartalom is minden egyes esetben más, az előnye egyben a hátránya is lehet, a nagyfokú szabadság és rugalmasság. A kooperatív képzési partner ösztöndíjat biztosít számodra az együttműködés idejére. A kooperatív képzésben a gyakorlatot csak a 7. vagy 8. félévben kezded el, míg a duális képzés a tanulmányaid elejétől, azzal párhuzamosan zajlik.